دانلود آلبوم آوازه خوانhttp://s1.picofile.com/file/6859279674/images.jpg


گلپایگانی

1   دلم تنگه (آب و آتش) ...

Size: 4.7 Mb 
  .......... 
دانلود
----------------------------

2   وقتی بهاری نیست ...

Size: 3.9 Mb
   ..........  دانلود
----------------------------

3   مهربان (سه گاه) ...

Size: 3.4 Mb
   ..........  دانلود
----------------------------

4   عقیق (سه گاه) ...

Size: 3.7 Mb
   ..........  دانلود
----------------------------

5   تـرحم (شور) ...

Size: 3.3 Mb
   ..........  دانلود
----------------------------

6   روزگـار (چهارگاه) ...

Size:3 .8 Mb
   ..........  دانلود
----------------------------

7   آوازه خوان (اصفهان) ...

Size: 3.2 Mb
   ..........  دانلود
----------------------------

8   من تورا آسان ندیدم ...

Size: 4.0 Mb
   ..........  دانلود
----------------------------